ปิด

Build a Website

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 38 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ R$1683 BRL

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
R$750 - R$2250 BRL
การประมูลทั้งหมด
38
คำอธิบายโปรเจค

Website to be used internally to manage messaging app users, audit exchanged messages and send broadcast to all users.

This website will be a managing front end. The messaging backend is Openfire (IgniteRealTime) is already implemented, so is the mobile app. This website front end will access the Openfire schema in a MySQL database, and manage it's users (Create, Block, Delete) through a REST API, and query exchanged encrypted messages in database with provided symmetric key, also send broadcast message through an API endpoint. The users of this website will also be on the Openfire schema in MySQL database, and all these functions will have to be protected by roles (admin-manages users, auditor-queries exchanged messages, broadcast-brodcasts messages to all users.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online