ปิด

Build a Website & App (maybe)

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 16 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $556 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$250 - $750 USD
การประมูลทั้งหมด
16
คำอธิบายโปรเจค

It will be like a social media platform with many users, and each one will have their page like blog and they can post their writing. Users can connect eaachother (like Facebook relationship) There will be a main page for non-users to become user and another main page to users, and also there will be another page they can check newest or trend posts. And also admin panel is needed. We can talk the details also.

For the graphics, need a logo design. While page loading a symbol will be shown untill page load.

This portal should be written with HTML, CSS, Js

And frameworks Bootstrap, AngularJS, NodeJS (ofc for back-end)

DB must be MongoDB.

Android and iOS app, is optional according to value

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online