ปิด

Clone of Shopkeep,(or vend, loyverse) (ios or android + web)

Seeking a developer who has successfully c l o n e d either shopkeep or loyverse or a similar POS cash registry software.

should be ios or android plus web.

in 2 languages (german language will be provided)

please provide price and timeline and references if existing.

thanks

ทักษะ: Android, PHP, Programming

ดูเพิ่มเติม : develop html5 ios android web games, Android web ios, build ios android web app, web android api ios, unity game ios android web, ios android web service, android web app ios, mobile app web ios android using html5, chat app web ios android, ios android web view, launcher icon mobile web ios android, alibaba clone german, android web service, web calendar php script google clone, android web service net, clone microsoft visio, job search engine clone, woot clone, linkxl clone, truveo clone, ricardoch clone, dnsstuff clone, profilepic video page clone, edit photos clone stamp, script dailymotion clone

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Germany

หมายเลขโปรเจค: #12028492

freelancer 39 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1465 สำหรับงานนี้

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht เพิ่มเติม

$750 USD ใน 7 วัน
(102 บทวิจารณ์)
8.5
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [url removed, login to view] เพิ่มเติม

$750 USD ใน 30 วัน
(690 บทวิจารณ์)
8.7
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i เพิ่มเติม

$1030 USD ใน 10 วัน
(100 บทวิจารณ์)
8.6
r4rony

Hi, We have a team of experience developer who will work on your project and will dedicate full time support in developing you website. We can provide you solution on different frameworks of PHP as well as on custom เพิ่มเติม

$5154 USD ใน 55 วัน
(157 บทวิจารณ์)
8.3
aarvtech

Hello there, Greetings!! Happy to have your attention, if only for a brief second. I am much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. เพิ่มเติม

$1855 USD ใน 30 วัน
(110 บทวิจารณ์)
7.9
AImobile

Dear sir. I have read your job posting carefully and become very excited. I have rich experience on Android and iPhone programming. I have done eBook, google maps, social app, scanner pro,taxi app, whatapp and etc.. เพิ่มเติม

$789 USD ใน 10 วัน
(33 บทวิจารณ์)
7.3
VersatileTehcno

Hello sir, i completely understood your requirement and completely understood that what kind of work you are looking for. we can further discuss on this [url removed, login to view] for your repay.. Thank you, Dhruval kamda เพิ่มเติม

$600 USD ใน 10 วัน
(70 บทวิจารณ์)
7.4
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ เพิ่มเติม

$1000 USD ใน 10 วัน
(74 บทวิจารณ์)
7.5
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [url removed, login to view] เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(135 บทวิจารณ์)
7.9
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably เพิ่มเติม

$773 USD ใน 18 วัน
(27 บทวิจารณ์)
7.0
ghulammurtaza204

FortSolution ([url removed, login to view]) has been delivering high-quality, Low cost, effective and efficient business and technical solutions since 2009. We are providing design and development solutions In the follo เพิ่มเติม

$666 USD ใน 10 วัน
(37 บทวิจารณ์)
7.4
mitss

hello i check yuw ant POS system app for POS cash registry cocnept app for android os and ios with web and backend admin we develop for you and here please check our developed POS system app features. https:// เพิ่มเติม

$6666 USD ใน 65 วัน
(60 บทวิจารณ์)
7.4
fullymagento

Dear Employer, This is Kritwasha from Live Software Solution. I have carefully reviewed your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output and will meet deadlines too. I เพิ่มเติม

$7222 USD ใน 70 วัน
(62 บทวิจารณ์)
7.2
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(26 บทวิจารณ์)
7.1
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi เพิ่มเติม

$721 USD ใน 15 วัน
(62 บทวิจารณ์)
7.2
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed เพิ่มเติม

$780 USD ใน 15 วัน
(83 บทวิจารณ์)
7.3
bhaveshkhatarani

Hi, Let's discuss in detail about your project over chat for features and functionalities and exact budget and time frame. We have great skills in Android, iPhone/iPad, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,No เพิ่มเติม

$722 USD ใน 10 วัน
(66 บทวิจารณ์)
6.8
getwebsolutionsl

Hello, We have gone through your requirement and are confident that we can successfully execute the project within the timeline. We are an established Web Design, Web Development & Mobile Apps Development Company ha เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 90 วัน
(41 บทวิจารณ์)
6.8
AwaisChaudhry

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(43 บทวิจารณ์)
6.9
HalosysIndia

Hi there, Thanks for posting your job requirements! I have reviewed your requirements and understand the in out functionality of Shopkeep app. We have great experience in developing Web and Mobile based POS sy เพิ่มเติม

$833 USD ใน 10 วัน
(7 บทวิจารณ์)
6.6