ปิด

Facebook Live Stream Reaction Tracker

I need a plugin for OBS that can track Facebook Live reactions like the one here:

[url removed, login to view]

I have already the script and template on the video above but I can't make it work.

I want real-time view of the reactions counting / displaying on the live-stream on Facebook.

Please only accept the work if you know this script on Facebook.

The maximum price I can give is $20 to $30 so do not come with offers.

Thanks !

ทักษะ: PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: facebook view profiles script, live pay view onlinecom, script facebook view profil, facebook view friends spider, stream live video joomla, stream live private webcams, software write book, joomla stream live video, stream live, stream live radio, configure server stream live, software write technical manual

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Patiala, India

หมายเลขโปรเจค: #12026196

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $27 สำหรับงานนี้

nagibmahfuj

Hello, I have read your description and its doable. Actually I have done for one of my pages. You can see below, it's live now with Live reactions counter: https://www.facebook.com/PixBinder/videos/181811022173566 เพิ่มเติม

$20 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.8
$35 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
haseeb19933

I have did this thrice. I will deliver it in 24 hours. I will need some details from you at run time. Either I will do it or teach it to you for $5 more

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0