เสร็จสมบูรณ์

Fix Facebook Share and Twitter Link issue on Wordpress

Have a Wordpress website whereby the facebook share button is not working, clicking on it shows "App Not Setup: This app is still in development mode, and you don't have access to it. Switch to a registered test user or ask an app admin for permissions."

second problem is that on certain pages the twitter tweet button is not showing the correct link of the page but older articles.

these are the codes on the [url removed, login to view]

<div class="col-sm-2" style="text-align:right">

<iframe src="//[url removed, login to view]<?php echo urlencode(get_permalink()) ?>%2F&layout=button&appId=937278346283544" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;float:right;height:20px;margin-left:8px;overflow:hidden;width:56px" allowTransparency="true"></iframe>

<a href="[url removed, login to view]" class="twitter-share-button" data-url="<?php the_permalink() ?>" data-count="none">Tweet</a>

ทักษะ: PHP, WordPress

ดูเพิ่มเติม : facebook share fix, plugin wordpress feedburner twitter facebook, wordpress photo contest facebook share, wordpress plugin twitter facebook feedburner, facebook share fix picture, app used link twitter facebook etc, wordpress share twitter facebook, wordpress theme twitter facebook, floating twitter facebook share, wordpress plugin similar facebook link share, wordpress share twitter facebook buzz, wordpress comments twitter facebook, facebook share twitter retweet mashable, create ajax web facebook share link, banner link twitter facebook youtube, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, software write book images, software write books

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 15 บทวิจารณ์ ) Singapore, Singapore

หมายเลขโปรเจค: #12011909

มอบให้กับ:

Meenutechnology

Hi , Greetings! We have read and understood your need , we are confident about the work and we can complete this job in estimated time frame with professional look and feel . We would like to discuss with you a เพิ่มเติม

$51 SGD ใน 3 วัน
(30 บทวิจารณ์)
4.2

freelancer 17 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $122 สำหรับงานนี้

Risalat1

Ready to start work with you, would like to discuss it further, let me know if you are free to discuss it thanks

$122 SGD ใน 1 วัน
(250 บทวิจารณ์)
7.5
smileG

Hello, I'm a wordpress developer and I'm ready to fix this issues for you right now. Can you please send me a ftp and wp-admin account to start ? I'm looking forward to do this project and hope to be collaborating w เพิ่มเติม

$111 SGD ใน 2 วัน
(272 บทวิจารณ์)
7.0
$248 SGD ใน 3 วัน
(3245 บทวิจารณ์)
6.8
retheeshwork

Hi, I am Retheesh and i have more than 7 yrs of exp and can very well do your project as per the project description given. Portfolio: [login to view URL] Completed projects: http:/ เพิ่มเติม

$150 SGD ใน 2 วัน
(68 บทวิจารณ์)
6.2
RaybirdDesigns

I can look at these issues and have them fixed fairly quickly. One of the issues here is that you have not organised the facebook app system correctly, so this will need to be done before sharing can be offered. เพิ่มเติม

$200 SGD ใน 3 วัน
(68 บทวิจารณ์)
6.0
sat12

Hi, I am wordpress expert having 5 years of experience... recently i completed these projects [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] please award me the project.

$111 SGD ใน 3 วัน
(275 บทวิจารณ์)
6.5
karand

Hi there, I have read you project description and understand perfectly what need's to be done. Please feel free to ask questions before awarding the project.

$50 SGD ใน 1 วัน
(195 บทวิจารณ์)
5.6
cijagani

‌I have a lots of experience in PHP MVC,MySQL, Wordpress, Codeigniter, laravel and Web Designing. my aim to deliver quality products to our customers within specified deadline. If hired by you I will put in my best w เพิ่มเติม

$89 SGD ใน 2 วัน
(76 บทวิจารณ์)
5.8
sumonkhansl

Hi i can start working from now and can complete this task within few hours.i have enough experience with wp. Thank you sumon

$222 SGD ใน 1 วัน
(39 บทวิจารณ์)
4.8
managersingh

Dear Hiring Manager, I CAN STRAT NOW. I have read your requirements very carefully. I am expert in these fields codeigniter, Cakephp, Laravel, magento, e-commerce, woocommerce, codeigniter, prestashop, core-php, o เพิ่มเติม

$82 SGD ใน 3 วัน
(19 บทวิจารณ์)
4.4
kazat

It is because your FB app is not turn [login to view URL] for twitter problem, I think it is because of the_permalink code. I have been working on WordPress in many years so this job suits me. Hope to work with you, have a good day เพิ่มเติม

$40 SGD ใน 1 วัน
(43 บทวิจารณ์)
4.4
Maath

Hi , I can work for you on this project contact me for more details Thank you Maath ____________________________________________________________________________________________

$46 SGD ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.2
developmenttask

Hi, Thanks for giving your precious time to view my proposal Visit my PORTFOLIO on https://www.freelancer.com/u/developmenttask.html for my previous top quality work and feedback. I was reading your PROJECT เพิ่มเติม

$180 SGD ใน 5 วัน
(7 บทวิจารณ์)
4.1
admin852

Hello! I read the job and understand the reason. I can fix the problem quickly. Looking forward to hearing from you. Thanks!

$56 SGD ใน 1 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.4
lucianovvitetti

Hello, I am Luciano php developer and i had experience with wordpress The problem its probably the metadata of your site, can you give your site url or a link it is not working the share button. I think i c เพิ่มเติม

$155 SGD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.6
SoumyadeepPal

A proposal has not yet been provided

$56 SGD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.1
Omithassan8

10 Days

$166 SGD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0