ยกเลิก

Fix email bug

I have problem with my application where it cant send email using gmail. I need this to be done today

ทักษะ: Codeigniter, MVC, PHP

ดูเพิ่มเติม: send backdated email gmail, software write mq4, send email delay gmail, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, software write edid, send email curl gmail, send email squirrelmail gmail, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, sending email blasts gmail, email accounts gmail, email script gmail, software write technical manual

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) kampar, Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #12202118

freelancer จำนวน 17 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $78 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 0 วัน
(395 บทวิจารณ์)
6.8
phpprogramming

ready to start. 5+ years experience in PHP, HTML, CSS, Javascript, MySQL, eCommerce, CodeIgniter and WordPress. http://www.authenticavenue.com http://www.spyking.org http://www.cartoonbee.com http://www.promoz เพิ่มเติม

$55 USD ใน 1 วัน
(184 บทวิจารณ์)
6.7
passion20

Dear employer I have been doing such job for the last 5 years in the IT company. have Good Knowledge of Email Marketing, Mail Server Setup Configuration, Campaign Setup I can assure you that I will be able t เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(11 บทวิจารณ์)
5.9
mahamadali

I am experienced php developer and web designer with the depth knowledge related to MySQL,MSSQL,JSON,JAVASCRIPT,AJAX,XML,jQuery,CSS,HTML5,Material Designing with the integration of web technologies. I have worked as เพิ่มเติม

$66 USD ใน 1 วัน
(80 บทวิจารณ์)
5.5
Deepwebexpert

Hello I have been engaged in php development and design.I hope my work, reviews & rating will comfort you to to discuss this project with me. I analyze your requirements those you mention in your project description.Yo เพิ่มเติม

$50 USD ใน 1 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.0
killuwa

Hello. I am a developer with epxperience in using HTML, PHP, CSS, JQuery Codeigniter, Bootstrap, etc. I can help you to fix your sending email issue. Are you using phpmailer? So, please let me know the more deta เพิ่มเติม

$45 USD ใน 1 วัน
(21 บทวิจารณ์)
5.0
baberzaman

Hi SiR, I can fix it within next 25 to 40 Minutes Only. I am ready to start work right now. If you want to get it fixed ASAP. Come in chat

$55 USD ใน 0 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.4
vietdevteam

I have read your project. I'm sure i can help you to do it. I KNOW THE PROBLEM. I HAVE SOLVED THIS PROBLEM MANY TIMES. I have 7 years of experience in Web development, System administrator and Security researcher เพิ่มเติม

$80 USD ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
3.9
AnProWeb

Hi, I have experience sending emails across PHP using Gmail accounts, I just need sender email account and password to send mails. Sorry about my English, I'm a native spanish speaker. Anniel Luna, Anproweb เพิ่มเติม

$40 USD ใน 1 วัน
(21 บทวิจารณ์)
3.8
rlo56467a9097547

Hi, how are you If you are interested I can help with this project and I can do right now If you agree send me a message Thanks for your time

$45 USD ใน 0 วัน
(16 บทวิจารณ์)
3.8
$66 USD ใน 3 วัน
(7 บทวิจารณ์)
3.3
blakecodes

Hello, My name is Blake Connally, I am a native English speaker. I would love to help fix your email issue. Please send me a message to further discuss. Thank you, Blake

$77 USD ใน 0 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.2
$155 USD ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.8
$35 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.7
nishantsaini0442

Hi, I am Nishant Saini till date i have completed 100+ projects in php , magento , zend, laravel, wordpress and resdy to work with you. It will be great pleasure to work with you. Thanks & Regards Nishant Sa เพิ่มเติม

$30 USD ใน 0 วัน
(9 บทวิจารณ์)
2.6
hkusdaryanto

hii... any information about your smtp setup? does your gmail account allow unsecure login? cheers, Henry

$100 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.6
myigniter

Hello Dear Client! My name is Ashot Davtyan I have good experience working with PHP Codeigniter MySQL Linux,CentOS(Apache, nginx, install, update, crontab, etc) Javascript jQuery AJAX JSON Bootstrap HTML5 เพิ่มเติม

$250 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
proc0der

Hey, feeling interest to go with the project after checking your requirements. My speciality: I STRICTLY BITE IF AND ONLY IF I CAN CHEW. Let's discuss more when u knock.i am ready to start your project.

$150 USD ใน 3 วัน
(13 บทวิจารณ์)
0.0
Smart1902

Dear client, I just go through your job description & understanding requirements. I will be glad to share my expertise with you. Server Side PHP (core),Codeigniter Framework(MVC),ASP.NET,ASP.NET MVC Framework,Wor เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
krishnaexpert

Respected sir Thanks for the project opportunity. I would very much happy to work your project and I think all your requirement meet with my skill and expertise level. WE have 4 year experience in WordPress,php เพิ่มเติม

$35 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0