เสร็จสมบูรณ์

Fix some CSS Issues in a responsive woocommerce site

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย Sajjadhussain786 ด้วยราคา $25 USD ในระยะเวลาหนึ่งวัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
เสร็จสิ้นภายใน
1 วัน
การประมูลทั้งหมด
14
คำอธิบายโปรเจค

Just built this web site from a template: [url removed, login to view]

There are some CSS issues on Mobile and one issue on Internet Explorer for Desktop:

1) (Wish list) page when looking at the items in the wish list you cannot see the stock status or the add to cart button

Steps to reproduce: On mobile version, add a product to your wish list and then tap on the "heart" icon in the navigation to see your wish list

2) (View cart) page has the same issue where the described item is cut off where it indicated the price and the X to delete the selection, the apply coupon button and field

Steps to reproduce: On mobile version, add a product to your cart and then access this page: [url removed, login to view]

3) (Last page at checkout) Subtotal, Shipping and Tax are cut off so you cant see them.

Steps to reproduce: On mobile version, add a product to your cart and then access this page: [url removed, login to view]

4) Desktop: Internet explorer categories don’t load on the home page

Steps to reproduce: Access [url removed, login to view] on Internet Explorer. Scroll to the bottom. on every other browser, the categories appear below the Our Products module. On Internet explorer they do not load.

SEE ATTACHED SCREENSHOTS FOR VISUALS

เสร็จสิ้นโดย:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online