เสร็จสมบูรณ์

Mailchimp Subscription Tweak

We have created a new landing page for our business and have set-up a Mailchimp subscription on his page. After subscribing successfully, we need the page to redirect to a thank you page (set-up and ready to use) and need to add a pdf file for download. Current coding only shows attached screenshot. We need someone with Mailchimp and coding experience to ensure a smooth set-up.

Thank you for your interest!

ทักษะ: HTML, Mailchimp, PHP

ดูเพิ่มเติม : mailchimp subscription, mailchimp paypal subscription, paypal subscription mailchimp, integrate mailchimp newsletter subscription ajax, fpdf shows php file save pdf, virtuemart add pdf file product, oscommerce product download file found, download file php, megavideo download file, download file script counter, download file without authentication, ftp download file macro vba, vba download file ftp, download file stored sql database binary format, download file ftp vba, script download file, web design restrict download file, download file transfer php, download file website program, email subscription box osc, access tweak, subscription deviantart, subscription based video website, mailchimp api sample vbnet, zen cart subscription module

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Swansea, Australia

หมายเลขโปรเจค: #12030554

มอบให้กับ:

$50 AUD ใน 0 วัน
(8 บทวิจารณ์)
4.2

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $25 สำหรับงานนี้

$25 AUD ใน 0 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0