เสร็จสมบูรณ์

Modification of a plugin. READ BEFORE BIDDING OR I WONT LOOK YOUR OFFER

Hello,

Here the requirements for the job. I bought a plugin on a website here: [url removed, login to view]

I need this plugin to be modified to my following needs

First I need to add a payment method to it via PayPal. This means that users will be able to buy multiple spins. For example, a user will buy 30 spins. Each time he spins the wheel, his number of spins will reduce by 1. Once it reaches 0, the user must buy more spins or else the wheel won't allow him to spin. You must make this possible. You will need to modify the plugin to make it flow perfectly together. The second part of the project is modifying the design. Once you have the first part working, I'll need to put it with a design. The third part of this project is customizing the plugin. This is very easy, the website explains how to do that. Customizing in the sense of changing probability of wheel, changing prizes, etc. This needs no skills other than reading. I can help with this. The last part of this project is installing it on my website. My website is Wordpress and you must

know how to install it.

Now this looks big, but this is a very easy job and my budget is no more than 100. If you read this, put the words "read everything". If you do put this at the beginning of your proposal I will not look at it.

Also I will only create milestones once I see a demo for each section. Once you created a demo, you show me. I will only create the milestone for the part if it's 80% of what I ask. Once it is I'll create a milestone for that section and once I'm 100% satisfied I'll release it and we will move on to the next part. If you do not agree to this do not bid

ทักษะ: Coding, CSS, HTML, JSON, PHP

ดูเพิ่มเติม : twant to buy an existing bidding website like freelancer existing only please read before bidding or you will be ignored, twant to buy an existing bidding website (like freelancer) existing only! please read before bidding or you will be ignored, read before bidding), read before bidding, i saw your logo i can do that easily!, hire a lawyer to look over your bylaws, hello sir i go through carefully your job post and i want to do full seo work for your website i have good experience of seo sem, hello i am very interested in your project please consider my bid and send me the details related to your project i was paying l, design a fresh new look for our logo i have attached our present logo but a seeking more upscale and cleaner, plugin read xml feed php, plugin read isbn, wordpress plugin read xml, wordpress plugin read javascript php database, outlook plugin read receipt click template, develop outlook plugin read calendar

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Quebec, Canada

หมายเลขโปรเจค: #12697172

มอบให้กับ:

rodweb

read everything.......................................................................................

$111 USD ใน 3 วัน
(40 บทวิจารณ์)
5.1

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $145 สำหรับงานนี้

scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [login to view URL] เพิ่มเติม

$222 USD ใน 7 วัน
(242 บทวิจารณ์)
7.9
bestworkontime9

"read everything" Hi there..!! I have gone through your requirement and I am ready to work on this project. First have a look at our previous WordPress work samples: ========================================= เพิ่มเติม

$189 USD ใน 5 วัน
(146 บทวิจารณ์)
7.0
VikashThecoder

read everything Hi , i have gone through each section of what u have wrote and agree with your terms Lets chat and we can proceed Thanks Vikash

$100 USD ใน 0 วัน
(316 บทวิจารณ์)
7.1
JunaidAhmed07

Hello Sir., i have read your terms and i do gree with this and I am ready to start it.i am highly interested in your project But i have some questions for you. So kindly leave message for me, then i'll discuss it in de เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(122 บทวิจารณ์)
6.0
programac

Hello Sir/Madam! Greetings!!! Thanks for sharing the project. I can start your project right now. I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. I got more than เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(76 บทวิจารณ์)
5.8
caffeine2php

Hello, I can do a great job with this! Do check my profile to see the feedback i have got from all my other clients so far :0) Why you should hire me: I am literally the full package as i do the project managemen เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(43 บทวิจารณ์)
5.7
darshring

!!! You Will Get Successful Custom Plugin!!! Hello, how are you? I'm glad to tell you about your project. I read your description carefully and i think that your project is very suitable for me. As you can see in เพิ่มเติม

$222 USD ใน 3 วัน
(15 บทวิจารณ์)
5.0
$222 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.4
theras

read everything.. Hello, We understand the customization part of the plugin in which once the spins are finished hten user will get an option to make payments on paypal...since you said that you want to customi เพิ่มเติม

$30 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0