ปิด

Multi-Tenant vTiger CRM

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 7 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $188 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 USD
การประมูลทั้งหมด
7
คำอธิบายโปรเจค

We would like to turn vTiger into a multi-tenant software, with a signup page for customers and a billing sector included.

- Multi Tenant Capability (Multiple companies can share the same CRM software, without interacting with each other's content)

- Signup Page - Customers can signup for our CRM, for a free trial. No payment will be made on the signup page.

- Billing - When logged in, users can see that their trial is still going and how many days remaining. Customers accounts are de-activated when trial expires and forced to pay, upon logging into vTiger to check their CRM account.

We know a few companies who have done this and it didn't take much time, as there are many scripts out there that make Multi-Tenancy and Billing an easy add-on and a signup page is simply a php form, that writes to the vTiger database. Outrageous bids will not be accepted.

Also - you will prove you can do this job, before we pay milestones. We are a verified employer and always pay for what we ask for. Check our profile. If interested in working with us - please bid and let us know if your capable of producing this job.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online