เสร็จสมบูรณ์

Project for NewWindow

Hi, here's the project to complete the story bear web site to the released stage including payment integration of the gateway and able to take orders and process jobs

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, HTML, MySQL, PHP, SEO

ดูเพิ่มเติม : ruby rails integration payment gateway, java integration payment gateway, test payment integration data global gateway php, sample project code payment gateway aspc, moodle integration payment gateway, integration payment gateway websites, integration payment gateway php site, integration payment gateway php, integration payment gateway method, integration payment gateway aspc net applications, demo project chase payment using payment gateway aspnet, ets integration payment gateway, integration payment gateway application net, classic asp integration payment gateway, integration payment gateway asp net

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 18 บทวิจารณ์ ) Nottingham, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12190460

มอบให้กับ:

NewWindow

Hired by the Employer

$744 USD ใน 3 วัน
(126 บทวิจารณ์)
6.9