เสร็จสมบูรณ์

Project for ZiroKull -- 2

1- Adding 2 buttons to the map section

2- adding database to the post section

3- creating new page called RIA, and have some info and navigation bar that take to [url removed, login to view] and other image processing functions.

ทักษะ: Codeigniter, HTML, Javascript, Objective C, PHP

ดูเพิ่มเติม : extjs display info button click, info mouse click, css3 info cut psd html, show hidden text click hide click html, script auto click html page, php set shipping info billing click, search bar navigation bar, google maps info window click, sparkles click html script, flash click html redirects, horizontal bar navigation drop, pull info xml file html, google map api info window click maker

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 9 บทวิจารณ์ ) Walsall, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12196360

มอบให้กับ:

ZiroKull

Hired by the Employer

£32 GBP ใน 11 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.8