ปิด

Project for bdkamol

Hi bdkamol, this is Eddy from china , i got your information from your client Tom Dupuis:[url removed, login to view]

tom remend me to ask you to optimize my website speed . so i want to have a talk with you .do you have time

ทักษะ: HTML5, Magento, PHP, SEO, WordPress

ดูเพิ่มเติม : optimize website homepage, identify specific industry keywords optimize website keywordsmake website webpages search engines algorithm make term relevancy , optimize website compatibility, optimize website state, paypal settings oscommerce paypal website payments standard, project plan website time plan, need company optimize website, drastic optimize load time, upon completion project question ask, optimize website states, need someone optimize website, best xcache settings ini optimize, optimize website ie6, script cache php website, best place optimize website

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) foshan, China

หมายเลขโปรเจค: #12189371

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $20 สำหรับงานนี้

bdkamol

Hired by the Employer

$20 USD ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.8