เสร็จสมบูรณ์

Project for cestis

we dealt about this on the other chat, but you are gonna make php and java scripts for the pages you sent to me from last project..

ทักษะ: HTML, Java, Javascript, MySQL, PHP

ดูเพิ่มเติม : php project yellow pages, small web project java php, project yellow pages java, matrimonial php project scripts, java php mysql chat, free php property listing project scripts, oracle nested scripts visual studio project, project home pages html javascript, project client server socket programming java, mini project description resevation mnagement using java, mini project airline reservation using basic java, install yellow pages software project, yellow pages trial project, spanish project scripts, php practice project scripts

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Mission Viejo, United States

หมายเลขโปรเจค: #12190978

มอบให้กับ:

cestis

Hired by the Employer

$80 USD ใน 1 วัน
(65 บทวิจารณ์)
5.4