ยกเลิก

Project for contact2phpsl

Hi! I simply need ads implemented into my mobile app, the game was made in unity on both ios and android.

ทักษะ: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, PHP

ดูเพิ่มเติม : unity game ios android, unity game ios android web, convert ios android app, ios android app convert, phonegap blackberry ios android app, ios android app design, turn website ios android app, iOS Android app development, proof concept augmented reality ios android app, ios android app psd, ios android app conversion, bluetooth ios android app, ios android app code port, ios android app joomla, game ios android

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Santa Clarita, United States

หมายเลขโปรเจค: #12201765

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $100 สำหรับงานนี้

contact2phpsl

Hired by the Employer

$100 USD ใน 3 วัน
(660 บทวิจารณ์)
8.0