ปิด

Project for gotucat

Hi

I noticed that you're a web designer. I'm a developer myself and often need a good web designer (photoshop/gimp - or html/css if you can do it directly in that). I don't have a specific project on offer right now (well, I do, kind of) but would love to speak to you so please don't 'accept' this project - send me a message and I can tell you what I need doing at the moment and maybe you could give me a quote?

Thanks a lot,

John

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, HTML, PHP, ออกแบบเว็บไซต์, WordPress

ดูเพิ่มเติม : send message project, project send message, description project corporate messanger means send message time group, send message friends xfire, help send message hi5, program send message xfire, zimbra send message api, send message xfire, send message oscommerce, send message myspace, auto send message, send message myspace friends, myspace send message script, send message ajax lightbox, jsr 082 java send message obex push

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Manchester, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12199075

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $10 สำหรับงานนี้

gotucat

Hired by the Employer

$10 USD ใน 1 วัน
(85 บทวิจารณ์)
6.5