ปิด

Project for shooter777

Hey, I contacted you on facebook. Im looking to build a skin based betting website with jackpot and coinflip only. WOuld you be up for hire?

ทักษะ: MySQL, node.js, PHP, Socket IO, Steam API

ดูเพิ่มเติม : project plan betting website, project website design, project website flash professional, project website data program visual basic, project website car rent aspnet sql server 2005, project website development templates, bid project website, freelance project website coded, businesscard project website, deploy flex project website, seo site optimization project website, flash project website redesign, project website multilanguage, building project designer betting projects, getafreelancercom bookstore project website requirements

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Sweden

หมายเลขโปรเจค: #12188954

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $250 สำหรับงานนี้

shooter777

Hired by the Employer

$250 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0