กำลังดำเนินการ

Reas Search engine results and click them

For SEO purposes I need a program:

The program

- must run under Windows 2012 virtual server

- must read search engine results from Google (different countries) by keyword

- must read until a given string and/or URL is found

- must click automatically on this URL

- must support proxies

- should support multiple and random searches

- log each click

Short: Open Google, search for a keyword, search until the given URL or term is found, click on it, log it. Do it like a human.

ทักษะ: MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การทดสอบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : voip south africa seeking or seeker or looking for or in search of or open to or new job or actively pursuing or pursuing new or, java developer looking for open to search for, pay per click engine search, code results google search engine php, software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, php number results google search, software write websites idea, software write book images, number results google search, software write books, software write protection, free software write book, results site search, software write book, por engine search, expression engine search troubleshooting, project search engine full text php open source, php search zip distance open source, download results google search

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Edingen-Neckarhausen, Germany

หมายเลขโปรเจค: #12199360

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $190 สำหรับงานนี้

PawelFlorek

Hi, I can do this application for You. I can use chrominium ( Chrome is based on it ), to emulate real browser - and do that You need. Please contact me to talk about details. Best regards Pawel Florek

$230 USD ใน 5 วัน
(43 บทวิจารณ์)
5.3
$150 USD ใน 10 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.5