กำลังดำเนินการ

Reas Search engine results and click them

For SEO purposes I need a program:

The program

- must run under Windows 2012 virtual server

- must read search engine results from Google (different countries) by keyword

- must read until a given string and/or URL is found

- must click automatically on this URL

- must support proxies

- should support multiple and random searches

- log each click

Short: Open Google, search for a keyword, search until the given URL or term is found, click on it, log it. Do it like a human.

ทักษะ: MySQL, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การทดสอบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม: software write mq4, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, software write edid, software write websites idea, software write book images, number results google search, software write books, software write protection, free software write book, results site search, software write book, por engine search, expression engine search troubleshooting, download results google search, software write technical manual

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Edingen-Neckarhausen, Germany

หมายเลขโปรเจค: #12199360

freelancer จำนวน 3 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $219 สำหรับงานนี้

PawelFlorek

Hi, I can do this application for You. I can use chrominium ( Chrome is based on it ), to emulate real browser - and do that You need. Please contact me to talk about details. Best regards Pawel Florek

$230 USD ใน 5 วัน
(42 บทวิจารณ์)
5.3
$150 USD ใน 10 วัน
(10 บทวิจารณ์)
4.2
$277 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0