เปิด

Simple and lightweight job website creation like Internshala

Hi everyone,

I need a job website which should be simple, attractive, and lightweight (should not be laggy) as same as Internshala.

The new website can be little different in logo, colouring etc. But should work as same as Internshala. All the features should be same like internshala.

I have my own domain and hosting, so don't worry about that... You can use any platform for website creation like wordpress, bootstrap, php etc. but I need a simple admin panel for jobs and job seekers management.

Hope to hear from you all soon.

ทักษะ: PHP, ออกแบบเว็บไซต์, HTML, ออกแบบกราฟิก, WordPress

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) New Delhi, India

หมายเลขโปรเจค: #32644245

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ₹2000

mdalaminfreelan2

I am a web developer .I am work in wordpress and I can make your web site . you impres this web site ,

₹1200 INR ใน 7 วัน
(0 รีวิว)
0.0
ahmedelselly87

Hello, I'm MERN stack web developer and I read your requirements to build a job search platform, I use NodeJS and ReactJS, it's super light weight and fast web technologies. I'm capable to build all the intershala fea เพิ่มเติม

₹6000 INR ใน 10 วัน
(0 รีวิว)
0.0
muhammadnoman32

Hello dear sir/mam, I will create for you a light weight job portal website lets come to for more chat discuss about your website.

₹700 INR ใน 4 วัน
(0 รีวิว)
0.0
adil147

Hello, I work with an experienced Web development [login to view URL] can setup a meeting for free where i can show you the quality of my work. I'll create an elegant website for you with the following qualities: --> Responsive เพิ่มเติม

₹1050 INR ใน 7 วัน
(0 รีวิว)
0.0
laurpelin91

Hello My name is Laurentiu Pelin and I am a web designer in a huge company called Godaddy. I would like to collaborate with you on this project. In my company, my job is to edit and create the brand identity for busin เพิ่มเติม

₹1050 INR ใน 5 วัน
(0 รีวิว)
0.0