ปิด

Update a non-mobile site from CI to OctoberCMS or other CMS

I have started development in OctoberCMS using Bootstrap template - as to manage the site as Codeigniter + mySQL or Wordpress don't seem capable of managing the bespoke-ness of what they want as efficiently as I want . Moreover CI seems to be fading. Basically each page is independent and needs to be editable via a WYSIWYG. But October CMS seems to have less footprint but also manage a site that actually doesn't need to rely on MySQL ( each of their product pages are unique and don't follow any set format). Laravel seems to be the best direction to move in. I have a brief and a mobile first design which I will try to attach. Basically, the project is taking what is on the existing site (designed by a magazine designer!) - including admin (news x2 , ex-demo products) and duplicating to OctoberCMS but with the the new mobile first design. If you think any other software can do it better - I'd be happy to hear. a_Theraposture%20V2/PSD/[url removed, login to view] is the approved design. What do you think?

ทักษะ: CSS, HTML, jQuery / Prototype, PHP, WordPress

ดูเพิ่มเติม : full site naukri com mobile update account , copy cms web site, cms current site, cms driven site, cms documentation site, add cms current site, cms betting site, cms flash site, best cms anime site, cms review site, cms multiple site, cms dating site, cms small site, good cms auction site, wordpress cms driven site

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Birmingham, United States

หมายเลขโปรเจค: #12196380

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $4000 สำหรับงานนี้

johncodifies

Hired by the Employer

$4000 USD ใน 30 วัน
(86 บทวิจารณ์)
6.0