เสร็จสมบูรณ์

WhatsApp API. Help me get an API from GitHub running

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย manishbhatias ด้วยราคา €30 EUR ในระยะเวลาหนึ่งวัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
€30 - €250 EUR
เสร็จสิ้นภายใน
1 วัน
การประมูลทั้งหมด
9
คำอธิบายโปรเจค

Hi there,

I need to automate the WhatsApp notification in a business process.

You help me to set up a WhatsApp bot on my local machine and in the test case you help me to send "hello world" to my phone number. If that works, the project is a success and I pay you. Until then, I do not consider the requirement fullfilled and thus will not pay.

I found this API on Github: [url removed, login to view] . It seems to be the bst available API, but I have no proof that it is actually working. You are free to find another WhatsApp API if you get it running.

Once this project which I consider as a proof of concept is completed, I will have follow up work for you: the actual automation of the business process.

เสร็จสิ้นโดย:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online