ปิด

Windows based application for medical device

freelancer 9 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹28240 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 10 วัน
(16 บทวิจารณ์)
5.3
waheni

Interested to work on this project ************* ******************* **********************************

₹22222 INR ใน 15 วัน
(23 บทวิจารณ์)
5.4
₹38888 INR ใน 10 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.6
mdeyog

I must learn HL7 but can do it in few hours.

₹12500 INR ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.3
jainsarita

Dear Revered, Hope you are doing good. I have navigated through your jd and understands your requirement. I have hands on rich and diverse experience in php,Joomla,Magento, WordPress themes/plugins. I am sure to เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.7
vulturar

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR ใน 9 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
SEOSMMExperts

Hello Sir Introduction about Web Fortuners is a India-based web, apps, and applications Development and Digital marketing Company. Our US presence, cost-competitive quotes, excellent communication and project managem เพิ่มเติม

₹55555 INR ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
₹29166 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nourdineahnini

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0