กำลังดำเนินการ

Write an Android application

มอบให้กับ:

linxm1122

Hello. I am a senior mobile app developer from China. I am very interested in your job and I can develop your app in both Android and iOS. I have over 6 years of experience in mobile app development. I have already d เพิ่มเติม

₹27500 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹29007 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 10 วัน
(54 บทวิจารณ์)
6.5
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully and I am absolutely sure that our team can do the job very well. For more discussion regarding this project please ping me on chat box . i will be explain my s เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(23 บทวิจารณ์)
6.0
fhwszsqnlv

Hope you are doing great! I am approaching you in an attempt to initiate a discussion between you and Gropse IT Solutions . I would be interested in discussing the projects with you . Please let me know a conven เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(22 บทวิจารณ์)
5.5
₹27777 INR ใน 10 วัน
(16 บทวิจารณ์)
5.3
om26er

i am android developer and have utmost experience working on android applications. Let me know what needs to be done then i will get it done quite quickly. i will provide you quality work and best software services. He เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(28 บทวิจารณ์)
5.5
racebiti

A proposal has not yet been provided

₹36666 INR ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0