กำลังดำเนินการ

Write some Software

Hello I am looking for someone, who can train me web scraping, or help me understand the XPath of the websites, Like the attached file >

ทักษะ: PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : write email attached file, attached file websites, software write websites idea, decript password attached file, need someone excel attached file, send attached file mail php script, write websites, software bidding websites, virtuemart option attached file, software write protect software, attached file email page script free, attached file greek translation, attached file php forms, software write technical manual, php attached file mail

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) SANTA CLARA, United States

หมายเลขโปรเจค: #14088236

มอบให้กับ:

$100 USD ใน 3 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.4

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $272 สำหรับงานนี้

caroldata

Hi, As you are looking to develop a some Software so I am glad to inform you that we are an Indian Based ISO Certified 9001 : 2008 registered Pvt. Ltd. Software Company working with 8+ years of Experienced Develope เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(32 บทวิจารณ์)
5.9
alliedbandna

Dear Sir, Your have recently advertised for website developer . After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your requ เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(18 บทวิจารณ์)
5.0
MrScraper

Hi, Your project looks very interesting and I believe I can help. I am happy to send you a demo app showcasing my abilities before we begin. Of course, this would be a completely free demonstration with absolutely n เพิ่มเติม

$277 USD ใน 5 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.4
itmncindia

Hello Sir, I am Amit Singhania, Web Developer Experience More than 7 Years. We are ISO 9001:2008 & ISO: 27001 Certified Web Designing and Development Company based in India with our services at USA, UK, Australia เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.9
$555 USD ใน 3 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.0