ปิด

Adapt groovy script to other urls

Adapt script already configured to other urls.

I have already configured groovy script. I need:

- Adapt categories section to 2 different urls

- Adapt section of combinations to 2 different urls

- Explanation if there was any doubt about these adaptations

Javascript, PHP, Python, Software Architecture, Web Scraping

ทักษะ: Javascript, PHP, Python, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Web Scraping

ดูเพิ่มเติม : script clone chat con web cam, php script crawls mp3 files web, script copy text current web page, script list directory contents web, script copy text file web, script copy data excel web form, scraping ajax web page, script users add information web site, script update access database web form, script automatically resize picture web page, report server works web architecture, script post data xls web site, job careers scraper scraping york web, perl script screen scraping, access php script using ftp existing web site

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) kolkata, India

หมายเลขโปรเจค: #16520866

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $15 สำหรับงานนี้

DarkKnight2206

I am a python developer. I have great experience in web scraping and I am an expert in it. I have all necessary skills to scrape almost any website. I have even scraped sites like google, whatsapp web, instagram which เพิ่มเติม

$15 USD ใน 2 วัน
(28 บทวิจารณ์)
5.2