กำลังดำเนินการ

Auto content crawler script

I plan to build a website that links to street fight video clips on other sites. I need a script created to accurately crawl through other media websites, and just get the title and link to the fight clip. I only want it to bring back links to fight clips. I would also need to have a cron job set up for the crawler so that about every 24 hours it looks for new content.

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : content crawler script, auto crawler script, the hours script, job street, job content, auto.it, website crawler, street 3, media script, fight, cron script, crawler, content, auto website, auto it, php link crawler script, auto script website php, script crawl website links, need auto link, website auto

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 21 รีวิว ) Tampa, United States

หมายเลขโปรเจค: #56910

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $80 สำหรับงานนี้

princeraja

Hello, I am interested in doing your work . I would be able to complete your task efficiently and well before time . You can be assured of high quality work with coding standards and neat , clean code . MY earlier majo เพิ่มเติม

$80 USD ใน 4 วัน
(1 รีวิว)
1.8