ยกเลิก

Book/ebook about PHP

Looking for people to help wirte an book/ebook to learn PHP. Pmb me for info. It cost you notting to get in. Also will be making other books/ebooks.

Please not; you must sumbit a sample of some thing you did in PHP, so me don't waste time!

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : php * *, * * php, * php, help php, get ebook, php ebook, php &&, && php, php learn, get php, ebook cost, php, c# php, book, book ebook, looking ebook, book books, help book, making ebook, php book, help ebook, looking help php, php cost, info, book info

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Mandeville, United States

หมายเลขโปรเจค: #548

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $2100 สำหรับงานนี้

netdevbiz

View Private Message Board.

$1000 USD ใน 30 วัน
(105 บทวิจารณ์)
7.8
HarrisConsulting

Quoted for a week of writing, wouldn't obviously complete a long book but it depends on what you need?

$500 USD ใน 7 วัน
(11 บทวิจารณ์)
5.2
pohahontas

Hi. We have the exp you need. If price acceptable please let us know. WebNetSource Team

$3000 USD ใน 60 วัน
(2 บทวิจารณ์)
4.0
apenguinlinux

hi ,, i have done many online poject and webside disign in php on linux ,,i will definitely do ..its my promis to u ,,our work is wor relation,and many people are has good relation with us...try me one time.. i m sur เพิ่มเติม

$3000 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jingle

hello we did lot of projects in PHP with mysql.

$3000 USD ใน 25 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0