Find Jobs
Hire Freelancers

Building a DDEX Music Distribution System

₹150000-250000 INR

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

₹150000-250000 INR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm seeking a talented developer to construct a robust DDEX music distribution system. This platform will serve as a key component of my radio station's operations. We're looking for a developer with experience on building a DDEX distribution system where the user can upload the tracks and albums, images to distribute on different dsp sites like Spotify, Beatport, Apple Music, etc and receive music from our industry partners. With functionalities where the user can upload any format of track file like mp3, wav, flac so that it can be encoded into different formats and can be distributed to different dsp sites depending upon required formats. The administrator can upload the royalty files in different formats like xls, csv, txt. provided by dsp sites and calculate the revenues for the artists and label user’s earned by their distributed albums. The encoded tracks need to be stored on cloud storages like amazon S3. The assets can be download from amazon s3 when ever required for distribution. The platform needs a: Distribution software with Release Creation System Catalog management Content tracking Analysis Daily Trends Analysis Audience targeting Monitoring of music lists Video editor Royalty accounting software Neighbouring Rights Collection DMCA automated takedown Min. Requirements: - Must have experience with DDEX music supply chain and infrastructure - Experience with B2B DDEX implementation - Experience with technologies such as JSON/XML, AWS, NoSql, Python, Javascript - Familiar with MEAD standards provided by DDEX, Ruby on rails knowledge. Please only apply if you have build something like this before! More info: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Key Features: - Rights Management: Implement a secure and reliable mechanism for managing music rights within the system. This should ensure that artists' intellectual property is protected and that comprehensive records of who has the rights to play specific songs are maintained. - Royalty Tracking: Enable the tracking of royalties in an efficient and transparent manner. This could involve integrating royalty payment calculations based on playtime, as well as the ability to generate detailed reports on royalty distribution. - Catalog Management: Develop a feature-rich catalog management system. This should include functionalities for categorizing, updating, and maintaining a diverse library of music. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in developing music distribution systems, particularly those utilizing DDEX standards. - Strong background in implementing robust rights management and royalty tracking systems. - Proficiency in database design and management, with a focus on music catalog organization. - Familiarity with the unique challenges and requirements of the radio industry in relation to music distribution. Since I do not currently possess a database or system for managing music rights, royalties, and catalog information, the successful candidate will be required to build this system from the ground up, ensuring seamless integration with the DDEX distribution system.
รหัสโปรเจกต์: 38124885

เกี่ยวกับโปรเจกต์

9 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 1 เดือนที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
9 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย ₹184,444 INR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I can build this, gone through the project description, I have worked on few similar projects, so I am confident enough to deliver the project in tight deadline. I can start the work right away.
₹160,000 INR ใน 10 วัน
5.0 (16 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With all the complexities involved in your project, you need a team that has technical prowess and comprehensive knowledge of the music supply chain. Look no further than InnoLogic Lab. Our team, equipped with strong proficiency in Full Stack Development, HTML, Javascript and PHP is more than capable of developing a robust DDEX Music Distribution System tailored specifically to your radio station's needs. We understand the importance of proper Rights Management which includes ensuring the security and reliability of intellectual property. Our expertise in database design and management guarantees that we can build a system that will meticulously document rights ownership while fully safeguarding artist's work. Additionally, InnoLogic Lab has a proven track record of creating excellent catalog management systems. Our ability to effectively categorize, update, and maintain diverse libraries ensures that your vast array of music will be managed with superior organization. Moreover, we have ample experience delivering seamless integration projects like these on time - something I believe would add immense value to your radio operations. Time for a chat?
₹200,000 INR ใน 7 วัน
5.0 (2 รีวิว)
4.8
4.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With years of expertise in the vast technology space, I am confident that my skills are well-tailored to address your specific needs for a DDEX music distribution system. My proficiency in a wide array of languages such as Node.js, Python and PHP, along with frameworks like React.js and Laravel, makes me fluid in implementing the necessary functionalities in your project. A project of this complexity requires both a solid technical foundation and a deep understanding of the industry at hand. My comprehensive understanding of databases, including NoSQL solutions like MongoDB and AWS DynamoDB aligns directly with your need for ongoing content tracking and analysis while my background in web development familiarizes me with distributing assets across cloud storages like Amazon S3. What sets me apart is not just my technical competence but also my relentless dedication to meeting clients' expectations. I pride myself on effectively translating clients' ideas into fully functional systems that exude quality and seamless functionality. Let's build a robust solution that protects artists' rights, accurately tracks royalties, and effortlessly manages catalogs for your radio station!
₹150,000 INR ใน 7 วัน
4.3 (15 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With the ever-evolving landscape of music distribution, it takes an experienced developer to create a robust and future-proof system. My team at RAM TECH has not only developed comprehensive websites, apps, and software but I have also particularly excelled in tailored solutions for different industries such as the radio industry. We have been in the business for a tenacious decade and have honed our JavaScript and PHP skills to ensure we can build, develop and maintain a cutting-edge DDEX music distribution system like the one you envision. At RAM TECH, we are well-versed in database design and management which perfectly aligns with your project's requirements especially pertaining to catalog management. Lastly but most importantly my forte - developing music distribution systems and resilient rights management mechanism - guarantees that I'm equipped with everything you need to bring your vision of the distribution system to life. Let's discuss your project in more detail so we can deliver exactly what you need.
₹150,000 INR ใน 21 วัน
4.9 (7 รีวิว)
2.7
2.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I'm excited to propose our team for your DDEX music distribution project. With a strong background in full-stack development and expertise in technologies such as React, Vue, Laravel, Node, Express, and Django, we are well-equipped to handle your needs. Our experience extends to complex data systems and database management, essential for developing an efficient Rights Management system to track music rights seamlessly. We also bring in-depth knowledge of AWS, NoSQL, JSON/XML, and Ruby on Rails, which are crucial for your project’s success. Our expertise in machine learning will enhance the royalty calculations based on playtime, adding significant value to your operations. Let us handle the technical details while you focus on growing your radio station. We're committed to delivering excellence and innovation in every aspect of the project.
₹150,000 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
We are Varanasi based professional development center, in business since 2009. We are expert with embedding hardware with software and can manage the software. WE are experienced with automating processes for completely effeciency based productions. We are working with team of seniors and will manage the task end to end. We also provide long term support for all deliveries we make. Please open chat to discuss further. Regards Prateek
₹200,000 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With over a decade of experience developing secure and efficient web applications, my team at D3VSOFT Ltd. possesses the expertise necessary to create a robust DDEX music distribution system that meets all your unique needs. Our solid grasp of technologies including JSON/XML, AWS, NoSql, Python, Javascript is vital for the successful implementation of this project. Moreover, our proficiency in Ruby on Rails aligns perfectly with your desired skill set as well. What sets us apart is not just our technical proficiencies, but also our deep understanding of the specific challenges and nuances of music distribution systems. Having built similar platforms before, we comprehend the intricacies involved in managing music rights, catalog organization and royalty tracking. We are committed to implementing a system that not only ensures seamless integration with DDEX but also provides comprehensive tools for rights management and royalty calculation. Finally, as a radio station owner, you understand the value of security in protecting artists' intellectual property. I am proud to affirm that DEUCALION CYBER SECURITY Ltd has partnered with us for this project, bolstering security considerations even further. So, hiring us is not just an investment in spellbinding technology but also in peace of mind knowing that your platform will be secure
₹200,000 INR ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ INDIA
Bokaro, India
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ค. 19, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง