ปิด

crypto currency data feed into Amibroker platform using API

need to get crypto currency data feed into Amibroker platform using APIs from the website [login to view URL]

Amibroker is a tool used for Technical analysis of stocks, commodities, etc. I want to apply some techniques on crypto currency data in Amibroker

ทักษะ: เบ็ดเตล็ด, PHP, การติดตั้งสคริปต์, Shell Script, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : india live data feed amibroker, nse currency data feed, data feed amibroker, real time data feed amibroker nse, nse data feed amibroker, nse real time data feed amibroker, real time yahoo data feed amibroker, nse yahoo data feed amibroker, google data feed amibroker, free data feed amibroker mcx, mcx realtime data feed amibroker, nse realtime data feed amibroker, real time data feed amibroker, mcx data feed amibroker, data feed amibroker india, data feed amibroker metastock, free mcx data feed amibroker, free real time data feed amibroker, mcx trading data feed amibroker, nse mcx free data feed amibroker

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17676160

freelancer 13 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $267 สำหรับงานนี้

altarsft

Hello sir , we have experience in developing the p2p crypto websites for trading the btc , we also have developed the ico website We have experience in Developing the p2p crypto buy and sell website ERC20 Toke เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(71 บทวิจารณ์)
6.7
sayootech

Hi, “Please give concern to our portfolios as they fit as per your description.” I am AARTI, I have gone through your project requirements for crypto currency data feed into Amibroker platform using API. I have stro เพิ่มเติม

$1111 USD ใน 3 วัน
(74 บทวิจารณ์)
6.2
Dominantsoftech

Hello There ! Warm greetings from Technocopacetic Solution! Today is the world of Cryptocurrencies. Everyone is looking for cryptocurrencies developers. YOUR SEARCH ENDS HERE... We are a team of 50+ exper เพิ่มเติม

$250 USD ใน 3 วัน
(37 บทวิจารณ์)
5.5
pakistansolution

hello there, I am a full stack developer and I have understood your description and understood, I can do API integerations for you. Simply send me a message for this task to be completed. simply send me a message for เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(50 บทวิจารณ์)
5.3
$250 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.5
TechnoDerivation

Hello Greetings..!! === My Understanding ==== I have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you want to design and develop your eCommerce website with some new features. = เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.3
$150 USD ใน 8 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nehameshram13

Hello Client, I have read your requirement about - crypto currency data feed into Amibroker platform using API and I am sure I can complete it as per the given description. I do have skills like Script Install, เพิ่มเติม

$54 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
chriscash007

Dear recruiter. I was recently browsing Freelancer when I stumbledupon your project. I would like to think that I have the right skillset to conduct your project to success as I recently worked with the Cryptocompare เพิ่มเติม

$333 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Omayrabanzil1

Good day please hire me because i have the skills that you are finding thankyou godbless

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
harigovindmenon

I love to work...

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$277 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$277 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0