ปิด

Develop process analysis software for a web server

This is for a research project.

I need to create an application running on a web server (running centos) to do following thing.

There is a working web server and another server running cuckoo malware analysis server.

The app should get a dump of all running processes in the web server and send to the cuckoo server and get the analysis one by one. by using it, the app identify the processes are malicious or not.

If any malicious process found, it need to quarantine. if the process is not malicious, it add to a MySQL database and doesn't send it to the cuckoo server again and again.

Thats all.

ทักษะ: Java, Linux, MySQL, PHP, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : website design process flow, web application development process, web engineering process in software engineering, web design process 2017, website design process checklist, website design process steps, web design process for clients, website development process flowchart, i am to graduate with mechanical engineering this year and i need a full scholarship, apache web server software, i need you to develop some software for me i would like this software to be developed for windows using metatrader, web server security analysis, web server software cameras, web server security analysis report, poker software web server, remove malware web server, web server gps tracking software, market research data analysis software, software cloning web server, php file process web server

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Battaramulla, Sri Lanka

หมายเลขโปรเจค: #16995657

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $155 สำหรับงานนี้

simrankaurc

Hello, I am very interested in the project and you would like to apply to it. I'm a web developer with 7 years experience in Java, J2EE, Spring, Hibernate,PHP, MYSQL, CSS3, HTML5 and deep knowledge Wordpress, W เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(7 บทวิจารณ์)
2.8