ปิด

Donation Hub

พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake)

โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up

web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง)

สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ)

Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา

Donors

• View Organizations - Display story and donation method selection

• Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment

• List Donation Transactions - Search for all the donation transactions based on the input from donors like citizen id, full name, and mobile number

Administrators

• Manage Organizations - List all organization that were registered so far and can be filtered by some information

• Register Organizations - Input form to register new organizations

• Update Organizations - Update form to modify some information about registered organizations

• Remove Organizations - A confirmation page to delete an organization

• View Donation History - List all the transactions made during a period and can be filtered by some information

• System Parameter Configuration - Display the current system parameter and allow the administrator to modify

• Login - Login page for administrator

การเชื่อมต่อไประบบอื่นๆที่อยู่ในขอบเขต (Consumer)

• Credit Card Payment Gateway

• Direct Debit Payment Gateway

• QR Image Retrieval

• Rabbit Line Payment Gateway

การเชื่อมต่อจากระบบอื่นๆที่อยู่ในขอบเขต (Provider)

• QR Payment Notification

โดยในลักษณะการทำงานเป็นรูปแบบของ โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป)

a. Functional Specification

b. Technical Specification

c. Unit Test Result

d. Release note and software configuration

e. Deployment steps and checklist

f. Knowledge Transfer (Training) document

g. Operation manual & Troubleshooting document

กำหนดขึ้นระบบ วันที่ 31 มค 2561 แต่ระยะเวลาพัฒนาจริงๆ จะมีแค่ประมาณ 1 - 2 เดือนเท่านั้น

ทักษะ: CakePHP, Laravel, PHP

ดูเพิ่มเติม : www mmmglobal, mmmoffice, http donationhub in, www office com login, donation hub registration, donation hub is back, donation hub.net login, mmm nigeria, web design requirement, iphone graphic design requirement, html mockup design requirement, graphic design requirement website template advance payment, graphic design requirement, database design requirement template, collect web design requirement

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #15663371

freelancer 28 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $12950 สำหรับงานนี้

phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK__ Hi, Ongoing through the brief you are looking to develop a donation hub that will be developed for collecting donation from different source. There will be 3 modules. 1. Organisat เพิ่มเติม

$10051 USD ใน 35 วัน
(357 บทวิจารณ์)
10.0
technosystem

I have already developed a similar kind of Local Donation Portal which is very user friendly and you can easily customize its source code to fit to your need. Do you want it developed from start ? Thanks

$13722 USD ใน 60 วัน
(225 บทวิจารณ์)
9.1
TenStar718

Hello, and thanks for the opportunity to bid on your project. https://www.freelancer.com/u/TenStar718.html I am an expert in many different area’s of web and mobile applications based on the following languages: W เพิ่มเติม

$15789 USD ใน 100 วัน
(184 บทวิจารณ์)
8.3
r4rony

Hi, I have checked your requirement for DONATION HUB and i would like to ask few queries: 1. Do you have detail specification document ? 2. Will there be membership plan ? 3. Language support for solution เพิ่มเติม

$10309 USD ใน 40 วัน
(156 บทวิจารณ์)
8.3
hawkscodeaus

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and I am also open for further discussion if you want. I have 7+ years in web designing & development with good experience in following skills เพิ่มเติม

$12222 USD ใน 10 วัน
(80 บทวิจารณ์)
6.9
xiqian88

Dear Sir I read your proposal and that is good job for me I have rich experience in laravel and i am sure that i can satisfy you. You can visit [login to view URL] , then you can see my past work for 2 years I ha เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 25 วัน
(13 บทวิจารณ์)
6.3
priyas171

Hi, Greetings!! We have huge experience of working on Laravel and PHP. Please chat with us to discuss further Looking forward to your response Thanks & Regards, Subasini

$13333 USD ใน 120 วัน
(23 บทวิจารณ์)
6.0
maverik902

i will help you build a donation hub, we are a team of more than 5 and have more than 5 years of experience in development. contact me and we'll talk further on this.

$10000 USD ใน 100 วัน
(81 บทวิจารณ์)
6.2
$12000 USD ใน 100 วัน
(30 บทวิจารณ์)
6.0
royalwebraisers

Dear Hiring Manager, I’ve carefully gone through your job posting on “ ” and still need some more brief of the project. I have more than 6 years of experience in skills like Codeigniter, extension Implement/Inte เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 125 วัน
(26 บทวิจารณ์)
5.3
degreeinfo

Hey there, Greeting of the day, We have gone through with your initial requirements and analyzed that our skills best suits with your project requirements. We have 7+ year of experience in web development and เพิ่มเติม

$16666 USD ใน 30 วัน
(18 บทวิจารณ์)
5.3
snippetbucket

Hello, Excellent with PHP & Related Frameworks Excellent with Product Development Excellent with Javascript CSS, Front-End Excellent 8 Years ERP Development Experience Excellent 12 Year Experience PHP เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 10 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.8
$11220 USD ใน 25 วัน
(17 บทวิจารณ์)
4.8
Gaosong2017

Hello,Sir. How are you? I have experience 7+ years in developing .NET, Laravel, node.js, angular.js, react.js and Python Frameworks. Additionally, I have experience in Android and iPhone. I will work for you all my เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 50 วัน
(14 บทวิจารณ์)
5.3
vedaantTech

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this requ เพิ่มเติม

$10000 USD ใน 60 วัน
(19 บทวิจารณ์)
4.9
SilentStarMagic

Hi! I am an expert in this field. If you want to fast and good results, you can hire me. Please contact me. Thank you.

$16666 USD ใน 10 วัน
(6 บทวิจารณ์)
4.5
amitbanerjee2812

Dear Hiring Manager, I read your job desciption and I am confident that I can exceed your expectations. I am a professional programmer on PHP+MySQL+WordPress. Here are few recent work for website development : เพิ่มเติม

$16666 USD ใน 10 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.7
WebnAppExperts

Hello, As per your requirement, I would like to tell you that we have a very strong experience of more than 10+ years in this field of website designing & developement and mobile development. I would also like to เพิ่มเติม

$16666 USD ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.1
BeautiCG

hi,dear. We understand your requirements and I am very interested in this job - 'Donation Hub'. We are senior software developers and I am able to perform this task with my developers team. CakePHP, Laravel, PHP, P เพิ่มเติม

$16666 USD ใน 50 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.7
pofilippov

Hi. I'm a PHP developer and a web programmer with 8 years of experience. I have been more than 50 projected completed. If you want a high-quality project, please, contact me and let's discuss details of the project.

$12848 USD ใน 36 วัน
(5 บทวิจารณ์)
4.0