กำลังดำเนินการ

Excel to Invoice -- 2

Hello,

I have excel file with customers information, I want a php script to convert them into a invoice !

so whenever I upload that Excel file automatically information must be entered from their and Invoices must be generated !

in PDF !

$15 budget !

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : excel vba invoice generator, how to create an invoice in excel 2010, create invoice from excel database, generate invoice from excel spreadsheet, microsoft excel invoice generator software, invoice generator excel automation, excel invoice template with database free download, excel automated invoice system, do some excel work -2, do some excel work -- 2, custom invoice layout and delivery dock pdf/weblayout for virtuemart shop, send pdf generated fpdf email, perl excel pdf convert script, invoice creator script php, fpdf invoice script php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 75 บทวิจารณ์ ) Jagadhri, India

หมายเลขโปรเจค: #14922706

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $21 สำหรับงานนี้

jayshreeganeshha

hello,php developer here and i would like to work on your [login to view URL] go through my reviews and discuss with me.I hope you would like to hire [login to view URL] Relevant Skills and Experience php Proposed Milestones $25 USD - เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(17 บทวิจารณ์)
4.9
$15 USD ใน 1 วัน
(14 บทวิจารณ์)
3.9
MohsanEijaz

Hello there It is my great honor to apply for this vacant job. I am very hardworking and can work effectively as fast as I can. I have excellent skills in VB, VBA, Relevant Skills and Experience excel Proposed Milest เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.3
MosesWanjala

Let me do the work of excel to invoice for you My Bio√√√√√√√ Hello, am a professional virtual assistant with vast experience in data entry, copy typing, web search, web development, web design, transcription, CV makin เพิ่มเติม

$15 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0