เสร็จสมบูรณ์

Extension para Google Chrome

Hola, necesito una extensión para Google Chrome que cuando el usuario la instale, salga mi sitio web como pagina de inicio en su navegador.

ทักษะ: CSS, Javascript, LESS/Sass/SCSS, PHP

ดูเพิ่มเติม : google web chrome, chrome google web, google chrome amazon affiliate extension, como transformar arquivo jpg em html para por na web, adding google map driving distance web, google maps extension, joomla google map extension, professional google map extension joomla, joomla google maps extension, google map shapefile como, google local listings adding web pages, google map extension websites

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 6 บทวิจารณ์ ) Santo Domingo, Dominican Republic

หมายเลขโปรเจค: #8386877

มอบให้กับ:

alankr7

La propuesta todavía no ha sido proveída

$10 USD ใน 1 วัน
(24 บทวิจารณ์)
4.7