เสร็จสมบูรณ์

Fix a php script

Hi got a php script that twit a twitch stream but need to be fixed or updated. Script attached you will see what the script do.

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : need ptc script php, need php banner rotator script, need small script php, php, need wordpress follow script php, need chat script php social network, php fix license script, need script php, php fix rss script, need php programmer update script, need plan script php, need music script php, php fix script, need convert perl script php, need php pro bid script installation, php coupon website script php coupon website script, online site builder service script php, script php videos pornos, wordpress blog script php automated posting, clone script php bidvertiser

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Santa Rosa, United States

หมายเลขโปรเจค: #12194905

มอบให้กับ:

cestis

A proposal has not yet been provided

$30 USD ใน 1 วัน
(46 บทวิจารณ์)
5.1

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $31 สำหรับงานนี้

avinsoln

Hello, My name's Avinash Singh, Full Stack Developer(Designer) with experience of 6 years and have recently placed a Bid on your Job Posting. After seeing your requirement, am CONFIDENT to do it. You can ex เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.0
lomonxx

A proposal has not yet been provided

$35 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
myigniter

Hello Dear Client! My name is Ashot Davtyan I have good experience working with PHP Codeigniter MySQL Linux,CentOS(Apache, nginx, install, update, crontab, etc) Javascript jQuery AJAX JSON Bootstrap HTML5 เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.0
bhargavweb59

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providin เพิ่มเติม

$45 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.0