ปิด

Fix Select2 Search Menu on Mobile Wordpress Website

I have a current Custom Select2 Search Menu on my Wordpress on my site. It works great for desktop. However, when viewed on mobile devices, Select2 Javascript Function and Style breaks upon scroll on Chrome, Firefox AND Safari. So this problem is widespread on iOS and Android. I need this fixed, so my users can search my site easily.

ทักษะ: CSS, HTML, Javascript, PHP, WordPress

ดูเพิ่มเติม : fix css menu ie6 ie7 website, can anybody fix wordpress website cheap, mobile wordpress website, selectwoo, woocommerce checkout disable select2, woocommerce disable select2, woocommerce select2 css, woocommerce checkout state dropdown, woocommerce checkout select2, select2 options, select2 dropdownparent, php, css, html, wordpress, javascript, convert wordpress website mobile version, wordpress mobile version website, mobile optimizing website wordpress, update side menu bar wordpress website

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Airdrie, Canada

หมายเลขโปรเจค: #17588447

freelancer 31 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $124 สำหรับงานนี้

sapotacorp

Dear firstS0NN! If you want then we can have a 1-1 discussion on FL chat. kindly let us know I'm #1 WordPress Vietnam in here.. Our WordPress's projects: [login to view URL] Our latest Canada's pro เพิ่มเติม

$137 CAD ใน 3 วัน
(1095 บทวิจารณ์)
8.8
elancefoxvn

Hello, My name is Tuan and this is my website profile - [login to view URL] I've checked 2 screenshots in the attached section and I saw the issue there. I'm sure that I can help you to fix that issue very well. เพิ่มเติม

$250 CAD ใน 2 วัน
(273 บทวิจารณ์)
8.1
Harvey888

Hi there. Nice to meet you. I'm a WordPress expert and FULL Time Developer. I have checked your requirements carefully. I have rich experience in WordPress, PHP, Website design, CSS, Javascript, etc. I can start เพิ่มเติม

$70 CAD ใน 0 วัน
(269 บทวิจารณ์)
7.7
BaNgan

Hi, I would like to get the url of the page contains the issue? Is it live on the net yet? Thanks Ngan Le

$155 CAD ใน 3 วัน
(307 บทวิจารณ์)
7.3
CodeWolves

Hi, I am willing to work on your project. I had done similar work and get great feedback. I will share my experience and work in chat. Please open chat with me so we can move ahead. 1. Wordpress CMS 2. Magento เพิ่มเติม

$200 CAD ใน 5 วัน
(191 บทวิจารณ์)
7.8
WebColorIn

I do wordpress site and can work on this one. Mobile friendly site, 100% editable code. Please initiate chat to discuss details. Thanks, Satya - Code with Care | 100% Project Completion Rate

$200 CAD ใน 4 วัน
(78 บทวิจารณ์)
7.1
techwelfare

Hi, we are expert team in Word-press. we have expertise on it past 8 years. we have checked your project details. also we have checked the attached file that you provided. please send us a message so that we can disc เพิ่มเติม

$155 CAD ใน 3 วัน
(195 บทวิจารณ์)
7.2
abhaygoswami1

****Wordpress Expert**** Hello, ****I have excellent experience with mobile responsiveness. I can solve Select2 Javascript Function for you. Lets discuss the detail requirements on private chat.***** I am expe เพิ่มเติม

$177 CAD ใน 3 วัน
(118 บทวิจารณ์)
6.9
esagetech

Please share your website's url as I need to check the JavaScript and other code in other to finalize the work feasibility and code. Ready to start. Dev

$70 CAD ใน 1 วัน
(103 บทวิจารณ์)
6.5
sypsoo

I have a current Custom Select2 Search Menu on my Wordpress on my site. It works great for desktop. However, when viewed on mobile devices, Select2 Javascript Function and Style breaks upon scroll on Chrome, Firefox AN เพิ่มเติม

$140 CAD ใน 5 วัน
(89 บทวิจารณ์)
6.8
alphaitindustry

Hi, I will fix your select 2 issue in mobile. I have checked your screenshot. I am expert and professional web designer and developer, you can see my reviews. Don't pay me until you don't satisfied. I am เพิ่มเติม

$100 CAD ใน 1 วัน
(117 บทวิจารณ์)
6.4
Rehmantech

Hi, I will fix search filed issue on mobile devices and different browsers. I am expert in HTML5, CSS3, Jquery ajax, Bootstrap, Responsive, Wordpress, PHP, MySql and UX/UI design. I look forward to working with tog เพิ่มเติม

$100 CAD ใน 3 วัน
(73 บทวิจารณ์)
6.2
techradiusptyltd

Hey!..how are you? This is Jessica Amy I am an experienced designer and will make your website for the all devices responsive. Please share the website URL and all details. ***Ready to start work now and complete เพิ่มเติม

$150 CAD ใน 2 วัน
(34 บทวิจารณ์)
5.8
rapidwebhub

Hi, I am a Wordpress Expert and have excellent skills to provide responsive designs. Surely I will fix the issues for Menus on mobile across all devices. Kindly share the credentials for quick start and output!!! เพิ่มเติม

$77 CAD ใน 1 วัน
(147 บทวิจารณ์)
5.8
javedaasim

Hi, I will make your website mobile responsive as per your requirement. We are expert in Core PHP, WordPress, WooCommerce, and HTML with 6 years of experience in web development. We are a Canadian based firm and เพิ่มเติม

$250 CAD ใน 3 วัน
(34 บทวิจารณ์)
5.9
$155 CAD ใน 3 วัน
(57 บทวิจารณ์)
5.7
ipswebnology

Hi, I have carefully gone through the job description and my skills are an excellent fit for Fix select2 search menu on mobile as mentioned in the job description. As I have worked on menu rated issues in my past proj เพิ่มเติม

$30 CAD ใน 1 วัน
(53 บทวิจารณ์)
5.1
ramtricky

Dear Hiring Manager, I have read your full project description. I am interested in collaborating with you. Can you please share your site URL?I need to check your site? I have 6 years of experience in Wordpres เพิ่มเติม

$74 CAD ใน 2 วัน
(30 บทวิจารณ์)
5.1
ramanbaghla

"i can start your work right now" hii there, please share the url of the website where you want to changes? please share the credential of your website so i would check and let you know exact time and budget. plea เพิ่มเติม

$50 CAD ใน 1 วัน
(34 บทวิจารณ์)
5.3
W897

This sounds like something I can do. You need styling for select2 box. Thank you for considering my bid.

$239 CAD ใน 3 วัน
(25 บทวิจารณ์)
4.9