ปิด

Full stack developers needed for our projects

We need multi talented full stack developers for our projects

mainly experienced in Laravel, Magento, Node js, Angular 5, Asp.Net Core

if you have experience more than 3 years in any of mentioned technologies you are encouraged to bid

ทักษะ: ASP.NET, Laravel, MVC, MySQL, PHP

ดูเพิ่มเติม : rails developers needed, iphone developers needed, content developers needed urgently, music needed projects, best needed projects, lisp developers needed, php soap asp net, non profit projects developers needed, convert php code asp net, convert php mysql asp net, curl php login asp net, magento asp net, php code asp net conversion, php curl asp net pages, php link asp net, php websites asp net websites yahoofacebookmsn, php convert asp net, asp net coades for web developers, free lance full stack developers, freelance full stack developers

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Lahore, Pakistan

หมายเลขโปรเจค: #17192137

freelancer 54 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $1159 สำหรับงานนี้

infoway

Hi Goo Day This is Infoway LLC.. a web development company working in this field since 2004. currently holding 600+ reviews in freelancer with more than 90% job completion rate. Skills: CMS- Wordpress, Magento เพิ่มเติม

$1388 USD ใน 35 วัน
(529 บทวิจารณ์)
9.7
Yknox

Dear employer. I am Gang Lee, web developer . I've just read your job posting and I'm very interested. I'm a certificated freelancer with almost 1000 good reviews from clients. I'm a Good ASP.NET , MS SQL , Mean s เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(702 บทวิจารณ์)
9.0
trustus

Hello, We have a team of PHP Professionals with expertise in Magento, Laravel, Codeigniter, WordPress and other open source packages. We have .Net Professionals with experience and expertise in : MVC Version : 2 เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 5 วัน
(226 บทวิจารณ์)
8.2
liangjongai

We are a full time developer and have high skills in web develop so we can complete this project. Our price and time is negotiable. Let's discuss details via chat. We'll provide best service. Our Skills: Respon เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(250 บทวิจารณ์)
7.7
phpdeveloper100

we have 6+ years experience and done more then 50+ projects in [login to view URL] note we are full feldged developers and work for 17 hours in a [login to view URL] are ready to start the project kindly open the private message box so t เพิ่มเติม

$1231 USD ใน 20 วัน
(75 บทวิจารณ์)
7.3
SierraSoft

Respected Client, Hope you are doing well, I have just gone through requirements you are looking for an expert Full Stack Developer for your projects. I am working on Photoshop, HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP, La เพิ่มเติม

$1450 USD ใน 20 วัน
(48 บทวิจารณ์)
7.2
meghrajtech

Hi Ozair K..! Hope you are doing well today! After going through your requirement thoroughly, kindly find my understandings and solution that I can offer with a clean, modular and robust coding solution at a comp เพิ่มเติม

$1500 USD ใน 18 วัน
(82 บทวิจารณ์)
7.0
xiqian88

Hello sir I read your proposal carefully and i am very interested in your project I am expert in Laravel and Angular and ASP.NET, Node js as well I am sure i can satisfy you on your proposed time I look forward to เพิ่มเติม

$1000 USD ใน 20 วัน
(31 บทวิจารณ์)
7.0
quinconx

Hey there, We're a web development studio with more than a decade of combined experience in Web Designing, Web Application Development & E-commerce Development. We help businesses around the world to build amazing เพิ่มเติม

$800 USD ใน 20 วัน
(52 บทวิจารณ์)
6.4
JinDongZhe

Hello, sir. Laravel expert is here. Having read your job description, I feel to be a good fit for this job, as I have hands-on experience working on the PHP, Mysql, HTML, JQuery Frameworks, as well as Major CMS's l เพิ่มเติม

$1000 USD ใน 20 วัน
(47 บทวิจารณ์)
6.6
$1250 USD ใน 20 วัน
(23 บทวิจารณ์)
6.4
$888 USD ใน 7 วัน
(18 บทวิจารณ์)
5.9
$1150 USD ใน 20 วัน
(38 บทวิจารณ์)
6.0
papon13

Boss understand you need several type of skills. I have asp.net core, C# and SQL Server skills. If you think it is good for you please message me.

$1250 USD ใน 20 วัน
(104 บทวิจารณ์)
6.3
JinTaiZhe

Hi. I have rich experiences in Laravel, Magento, Node js, Angular 5, Asp.Net Core. I can delivery high quality product in tight deadline. Pease contact me. Best Regard.

$750 USD ใน 20 วัน
(17 บทวิจารณ์)
5.7
skfaroo123

Dear client Nice to meet you I am 5+ years experience in web developing. My skills are Laravel, Node js, Angular 5, Asp.Net. I'll be looking forward to hearing from you Best regards Farooq S.

$1250 USD ใน 20 วัน
(7 บทวิจารณ์)
5.6
crystalhitesh

I am Magento developer having 8+ year experienced in design & custom theme & custom module development, working on both version 1. x to 2. x. All types of Magento solution can provide Skills: Wordpress/Magento/Linu เพิ่มเติม

$750 USD ใน 20 วัน
(79 บทวิจารณ์)
5.8
kripanidhi

BUILD OR MODIFY OR FIX YOUR WEBSITE WITH ALL FEATURES & FUNCTIONS AS ACCORDING TO YOUR REQUIREMENTS. ** I CAN START WORKING ON YOUR PROJECT RIGHT NOW ** WE USE ALL LATEST & HIGH-END TECHNOLOGY STANDARD เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(55 บทวิจารณ์)
5.8
sun0815

Dear client My name is Tang Z And I am a senior website developer First I am a full talented asp.net developer I use vs2017 for the asp.net developmemt and have done 100+ projects And recently using asp.net core เพิ่มเติม

$1250 USD ใน 20 วัน
(43 บทวิจารณ์)
6.4
SeniorWebDev1

Hi. Nice to see you. My excellent skills are as followings. - ASP.net core - Laravel - Angular 5, Node.js Please let me know your task with details. Thank you.

$1250 USD ใน 20 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.6