ปิด

jQuery Layer/CSS problem to solve

โปรเจคนี้ถูกมอบหมายให้แก่ rainstreamweb ในราคา $30 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $20 USD
การประมูลทั้งหมด
15
คำอธิบายโปรเจค

I need a professional WordPress coder with expert skills jQuery + PHP. Fixes are on 1 page and within 1 plugin coded by myself.

Here the page: [url removed, login to view]

Visit this please to get an idea of the project.

Do also turn the RED turn button at top to see the problem appears after several times of turning or simple wait. I have set 'rdp_banners_turn_back_time' to 10sec.

There are 2 layers active:

1) top layer = 16 banner blocks (colored including links)

2) bottom layer = 16 puzzle image blocks

After x times of turning the Turn button the bottom layer is empty. You have to reload (ctrl+f5) the game page to get the puzzle images back.

Tasks to do:

1 After activating Turn-button "DRAAI DE VAKKEN" show always the bottom layer. As you can see in attached document and on game page suddenly the bottom layer is empty.

Read attached document: [url removed, login to view] BEFORE bidding please! Code is attached.

Conditionings:

Realization: finish 9 November

Coding: on my server

Milestone: 1, released after finishing project

มอบให้กับ:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online