ปิด

Make changes to existing Chrome Extension

I have a Chrome extension that I would like to modify the following way:

1) instead of grabbing information from a Linkedin specific profile (only one result) it needs to grab all the needed information directly from the search results page (I believe there are 25 results per page).

2) needs to acknowledge that is has extracted all the needed information from the page before allowing the user to move onto the next page result.

3) connect the extension to an api in order to gather results

4) instead of inserting results directly on a linkedin page we will display them on a webpage and save the results to a DB

Looking for someone that can start and complete the project today with clean commented code.

MAX BID: $50

ทักษะ: Google Chrome, HTML, Javascript, jQuery / Prototype, PHP

ดูเพิ่มเติม : roof chrome extension, edit extensions, chrome extensions source viewer, view selection source chrome extension, download chrome extension zip, chrome extensions open source, crx chrome extension, modify chrome extensions, make changes in existing pc app, make a chrome extension, how to make a chrome extension, http google chrome extension extension, chrome nike extension, chrome browser extension, google chrome nike extension, convert chrome windows extension mac, firefox chrome injection extension, chrome devices extension, save image folder chrome extension, chrome mobile extension ipad

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 455 บทวิจารณ์ ) Richmond Hill, Canada

หมายเลขโปรเจค: #16025806

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $42 สำหรับงานนี้

MOrigoni

Hi, I'm an experienced JS developer, and can modify your chrome extension. I'm free to start right now. Relevant Skills and Experience Javascript Proposed Milestones $50 USD - upon project completion

$50 USD ใน 1 วัน
(84 บทวิจารณ์)
5.6
zolyyy

A proposal has not yet been provided

$50 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0