ปิด

Modify/customize PHPfox script

I need to do modification to the PHPFox script

If you are familiar with this script then continue reading.

I need to modify the headings, add a Upload Video feature and also allow people to import contacts from their hotmail, yahoo etc.

I need to work with someone via MSN messenger. I will pay promptly for each project and need someone who knows what they are doing!

Please respond if you cant start immediately and are familiar with PHP and the phpfox script.

rudebai at hotmail dot com

add me to msn!

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : Phpfox, modify c, customize php script, yahoo contacts msn, yahoo import contacts php, phpfox add video, import modify, need someone script, script import, script modify, script import yahoo contacts php, php script import yahoo contacts, import contacts yahoo php, will modify, hotmail php, messenger video, messenger modification, script import yahoo contacts, php import contacts script, msn messenger contacts

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) pickering, Canada

หมายเลขโปรเจค: #56640

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $280

cstl

Chandusoft is a customer-specific service oriented company has got an Professional and creative team with 6 years experience in Web design and development. We have expertise and experience in ecommerce site development เพิ่มเติม

$240 USD ใน 10 วัน
(18 รีวิว)
6.9
websoftinfo

Our bid is for really very high quality work for your Modify/customize PHPfox script that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our bid includ เพิ่มเติม

$300 USD ใน 12 วัน
(66 รีวิว)
6.4
GDInfotech

“We are team of professional’s expertise in developing web based application using PHP/ASP/.NET and in web designing using Photoshop, Dreamweaver MX, Flash [login to view URL] reading your project description, we are highly inter เพิ่มเติม

$300 USD ใน 10 วัน
(2 รีวิว)
3.5