ปิด

I need a simple script writen in php using Symfony

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 22 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $211 CAD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$30 - $250 CAD
การประมูลทั้งหมด
22
คำอธิบายโปรเจค

I need a script written in PHP using Symfony (in summary you should send a Symfony project). It has to be a simple program, it will consist in three parts: login page, register page and another page with a button which funcionality I will explain later. Login and register forms will use FOSUserBundle ([url removed, login to view]), the register form will have two different roles (roleA and roleB, different from role_admin or superadmin and I need it to be implemented using PUGXMultiUserBundle ([url removed, login to view]) and at the end the last part with a button just need to have one purpouse: after a user is logged in, he will change his role clicking the button (if after log in his role was roleA, after click the button the role will change from roleA to roleB) and I need that the user continues logged after change it.

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online