กำลังดำเนินการ

I need a Web GUI for uDemy Online Courses to download courses from my own account

I just need my own Web GUI for downloading courses with uDemy. Save file to server and create a 24 hour link. Web GUI should contain input from user (username ; paswword) and fetch data from Udemy with Json. User should be able to click the course server needs to download & save file to server and create a new link for user.

Php or ASP.net, accept both.

ทักษะ: HTML, Javascript, MySQL, PHP, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : i need someone to conduct online research, i need help with programming online, i need a research assistant online, download udemy videos for offline, download udemy videos chrome extension, download udemy videos free, udemy downloader chrome, udemy downloader free, download udemy app for windows, udemy downloader github, allavsoft udemy, i need a gui front end developer, i need a business card online, I need Web Developer, i need web design help, i need to make suvery online, i need someone to a online flyer for me, i need a graphic designer online, i need web developer in india to call me, i need web developer for part time

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Bergen, Norway

หมายเลขโปรเจค: #17399354

มอบให้กับ:

$55 USD ใน 2 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.6

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $152 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 3 วัน
(82 บทวิจารณ์)
6.6
ramtricky

Dear Hiring Manager, I have read your full project description. I am interested in collaborating with you. Relevant Skills and Experience I have experience in latest cutting-edge technologies like Wordpress, Joomla, เพิ่มเติม

$244 USD ใน 2 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.9
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0