ปิด

Newbie Project-Install OSTicket with Mandrill email

I am planning to use OSTicket for our Customer Service. For the same following needs to be done.

1) install OS TICKET

2) Configure Mandrill transaction emails.

Due to our budget constraint we will not be able to take any high bids. Bids with relevant details will be considers.

ทักษะ: PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : os ticket, Newbie, email customer service, configure osticket, osticket ticket, osticket install configure, transaction email, install project social site, call center install project, email address scrubbing project, customer service project, osticket install, write email client introducing project, vtiger install project module, email account create project, install project customer information form, tomcat install project, project planning php, php project newbie, planning php project

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 79 บทวิจารณ์ ) Bangalore, India

หมายเลขโปรเจค: #7369967

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $57 สำหรับงานนี้

bhawanbaweja

Hello, Please send me the specifications, site URL and the account details and i'll do the job for you. Thanks, Bhawan

$89 USD ใน 1 วัน
(24 บทวิจารณ์)
6.1
Packo007

Bis jetzt wurde noch kein Vorschlag eingegeben

$25 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0