ปิด

paypal ipn scripts

i need a secure way to send out a file either by email or a link included in a email, along with my company message after a user pays with paypal.

if the user is sent a link by email, the link needs to only work once to prevent abuse.

i need a database built that tracks incoming and outgoing processes with a status page so i can view it. also the databse will handle the inventory.

cheaper its done the more work i have

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : view my message, status pending paypal, pending status paypal, pending paypal, paypal status pending, send paypal, abuse, processes, prevent, Paypal IPN, handle, databse, prevent page, send paypal ipn, ipn database, php send email paypal, tracks|, outgoing email, paypal ipn php database, file handle, outgoing, ipn paypal php, incoming email, need user paypal php, php paypal ipn database

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Sacramento, United States

หมายเลขโปรเจค: #502

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $207 สำหรับงานนี้

grace5

easy stuff

$14 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
populate

Ur work needs cepher and depher jobs. Encrption and decription alogithm will have to used with stored primary key. I would like to work on this projects. Regards, Poplulate

$200 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
thomasp

we can offer you this service very proffesional. We are a full service Web Agency based in Florida and we were the right people for this job. So please contact us for discussing our bid and the project details. เพิ่มเติม

$500 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
scorpionsystems

this script is premade view it at [login to view URL]

$69.95 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0