ปิด

php menu class

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 13 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $34 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
การประมูลทั้งหมด
13
คำอธิบายโปรเจค

I hope to be clear, I do not speak English well

-----EN

I need a php class that generates the menu list.

the menu pages are recorded in the db ([url removed, login to view])

to manage the menu is this: [url removed, login to view]

attach database structure for creaione class

::::

Some notes:

If acl == 1 means visible to everyone

If acl == 0 means visible to anyone

if $ _SESSION ['logged_group'] == 1 or 0 then it is an Admin and see all the pages, or checks if the permissions of the group belong to acl menu

The group permissions are contained in the second image

([url removed, login to view])

-----IT

ho bisogno di una classe php che generi la lista del menu .

le pagine del menu sono registrate nel db ([url removed, login to view])

il menu da gestire è questo: [url removed, login to view]

allego struttura database per la creaione della classe

::::

alcune note:

se acl==1 significa visibile a tutti

se acl==0 significa visibile a nessuno

se $_SESSION['logged_group'] == 1 oppure 0 allora si tratta di un Admin e vede tutte le pagine, altrimenti controlla se i permessi del gruppo appartengono all menu acl

i permessi del gruppo sono contenuti nella seconda immagine

([url removed, login to view])

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online