เปิด

Project for Jay P. -- 18/06/14 18:23:23

Hi Jay P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: Adobe Flash, การประมวลผลข้อมูล, Javascript, PHP, Visual Basic

ดูเพิ่มเติม : Hi jackreacher262, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat., Design a T-Shirt - 14/06/2017 18:13 EDT , logo design for real estate project - inmbobiliariaria p[atagonia, logo design real estate project - inmbobiliariaria p[atagonia, Prepare Software Architecture Documents - 06/05/2017 23:00 EDT, Hi beehive3d, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat., Hi, I am Erp Project manager and C# .NET Framework Developer currently employed in one of the biggest software development comp, Write an iPhone application Hi,i have done unity3d project and i want to convert mac build in dmg build so if any one know how , jay p, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, samples company profile data entry project present client

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17169332

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹3378 สำหรับงานนี้

jaylancer43

Hired by the Employer

₹3378 INR / ชั่วโมง
(430 บทวิจารณ์)
7.9