เสร็จสมบูรณ์

Project for micheal4299

Hi micheal4299, I have enjoyed working with you before.

I want to integrate at least two tools, vertical/horizontal scroll

and accordion lists from the set of free Jquery Tools ([url removed, login to view]).

I seem not to be able to make these work after looking very hard at their

partial examples. I'd like to have you make 3 examples (complete HTML pages) one of each of the controls. with all the style sheet and script files inclusions and then send you the actual items that need to be scrolled and listed. $150?

ทักษะ: Android, HTML, Java, Mobile App Development, PHP

ดูเพิ่มเติม : html pages shopping cart project, html project complete code, days complete 100 html pages dreamweaver, project file html pages, sample html pages project, complete html project, create form html pages, flash menu html pages, free coming soon html pages, javascript hide show html pages, convert english html pages spanish, generate static html pages sql database, convert html pages joomla templates, premade html pages, insert html pages css

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 3 บทวิจารณ์ ) New York, United States

หมายเลขโปรเจค: #12051639

มอบให้กับ:

micheal4299

Hired by the Employer

$150 USD ใน 3 วัน
(34 บทวิจารณ์)
6.2