เสร็จสมบูรณ์

Project for programac -- 4

안녕하세요 programac님, 귀하의 프로필을 보았고 저의 프로젝트를 제안하고 싶습니다. 채팅을 통해 모든 세부 사항을 함께 논의할 수 있습니다.

ทักษะ: HTML, Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

ดูเพิ่มเติม : flight reservation software project, project vlsi design, project report india, project english speaking countries, project wael, project english, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, 2008 newly awarded project warehouse cold storage, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project, b2b project can provide outbound process

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 28 บทวิจารณ์ ) seoul, Korea, Republic of

หมายเลขโปรเจค: #12189155

มอบให้กับ:

programac

고용주가 고용

€475 EUR ใน 3 วัน
(61 บทวิจารณ์)
5.6