เสร็จสมบูรณ์

Project for techcartels -- 3

Hi techcartels, I noticed your profile and would like to offer you my project. It is a wordpress website using a JSON feed that needs to be fixed.

ทักษะ: Google Web Toolkit, HTML, Javascript, PHP, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : college project ecommerce website using java, description college website project using php, website project using php, data feed project using xml, college website project using php, using website form feed filemaker database, online dvd rental website project using asp, set php project using wamp, microprocessor project using pic, configure java project using serverxml tomcat, mini project using java script, online exam project using java, someone using website layout, implement project design website, project objectives website reservation rental

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 23 บทวิจารณ์ ) Coral Gables, United States

หมายเลขโปรเจค: #12148781

มอบให้กับ:

techcartels

Hired by the Employer

$2 USD / ชั่วโมง
(8 บทวิจารณ์)
3.3