ปิด

Project for TheCrogers

Hi TheCrogers, I noticed your profile and would like to offer you my project. I set up a digitalocean vps: Ubuntu 16 / nginx / php7 / wordpress. (No Varnish). Everything is okay except wordpress is giving me an error when trying to make outbound http requests when it connects to the theme developer's site to validate the theme license. I built the site using these directions: [url removed, login to view]

I used letsencrypt free ssl. I didn't set up any mail.

Questions:

1. Is this server setup in your wheelhouse?

2. Could you give me a ballpark idea of the cost of tweaking the configuration to fix the above problem (my primary concern right now).

3. And a ballpark cost for setting up mail so that wordpress can email (on form submission, etc.)

4. Cost is an issue because this is just for development right now, but I'm thinking of moving a few sites to such a server.

I see that you're a student. I was in college once, and I like helping other college students.

ทักษะ: Linux, Nginx, node.js, PHP, React.js

ดูเพิ่มเติม : which of the following is not part of configuration management, website is not responding fix, my son is talented in graphic designing does anyone know where he can do a course for free in cape town, this is a project that could involve 10 to 20 videos, project setup fix, fix project setup, vb6 project inno setup, setup dns server 2008 dns configuration, plesk apache fix configuration, project develope setup, fix configuration joomla, electronics project anti collision devices circuit idea, setup project 2003 setup deployment projects available, set setup project, setup project operating system

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) Parkville, United States

หมายเลขโปรเจค: #12188931

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $15 สำหรับงานนี้

TheCrogers

Hired by the Employer

$15 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0