ปิด

RSS private feed

What I need is pretty basic:

I need a RSS or XML feed that pulls its information from my database and has authentication so that only users in my database have access to it.

Basically it is a private feed.

This project shouldn't be too hard.

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : rss, private, feed, feed php, php feed, xml feed database php, need rss project, feed project, rss xml, feed rss, access private, rss feed php database, rss feed php, private private, private only, hard project, hard php, feed database php, basic xml feed, rss php

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Highland, United States

หมายเลขโปรเจค: #56502

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $76

igrowyourbiz

What type of data feed are you providing? Audio, text, news? I can do this for you. I am based in the USA, offer toll free phone support and have 15 years experience.

$100 USD ใน 14 วัน
(9 รีวิว)
5.5
noiresol

accpet me and get it now with in few hours

$75 USD ใน 1 วัน
(28 รีวิว)
6.4
webwork4u

Hi, I can make it for you. Pls contact me for details.

$80 USD ใน 2 วัน
(3 รีวิว)
4.7
acamar

Hello, I can make this project for you. It's easy task.

$50 USD ใน 1 วัน
(2 รีวิว)
1.6
vaibhu83

I have [login to view URL] writer ready with me..but one confusion in desc that you want only your users to see this rss..not the outsider users right??so for that u need login or somethingelse??

$50 USD ใน 3 วัน
(0 รีวิว)
0.0
infoumair

Please check your PM!

$100 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0